Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin i Rodo
Kontakt
 • PROFIT-PLAST s.c Marcin Malik Zbigniew Brzyszcz
  NIP: 6252418972

 • E-mail:info@profitplastsklep.com.pl
 • Telefon505 874 225 , 510 188 280 - Gliwice
  505 874 264 - Chorzów
  (32)733 44 27
 • Fax(32)733 44 27
Promocja dnia
Poliwęglan Komorowy Bezbarwny 6 x 2100 x 6000mm

Poliwęglan Komorowy Bezbarwny 6 x 2100 x 6000mm

550,00 zł540,00 zł brutto439,02 zł netto
Poliwęglan Komorowy Dymiony-Brąz 10 x 2100 x 7000mm

Poliwęglan Komorowy Dymiony-Brąz 10 x 2100 x 7000mm

850,00 zł799,00 zł brutto649,59 zł netto
Poliwęglan Lity UV gr 3mm ,  2050 x 3050mm

Poliwęglan Lity UV gr 3mm , 2050 x 3050mm

799,00 zł750,00 zł brutto609,76 zł netto
POLIWĘGLAN LITY gr 8 mm  , 2050 x 3050mm 2x UV

POLIWĘGLAN LITY gr 8 mm , 2050 x 3050mm 2x UV

2 140,00 zł2 099,00 zł brutto1 706,50 zł netto
POLIWĘGLAN LITY  gr 6 mm  , 2050x 4000 mm 2x UV

POLIWĘGLAN LITY gr 6 mm , 2050x 4000 mm 2x UV

1 900,00 zł1 850,00 zł brutto1 504,07 zł netto
Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 3050 srebrno/biały

Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 3050 srebrno/biały

401,00 zł392,98 zł brutto319,50 zł netto
Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 4050 czerwony

Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 4050 czerwony

476,00 zł466,48 zł brutto379,25 zł netto
Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 4050 czerwona mat/połysk

Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 4050 czerwona mat/połysk

807,00 zł790,86 zł brutto642,98 zł netto

Regulamin i Rodo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROFIT-PLAST

& 1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.profitplastsklep.com.pl jest firma Profit-Plats s.c z siedzibą w Chorzowie , przy ul. Azotowej 15b , 41-503 Chorzów , NIP: 625 241 89 72 .

& 2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email info@profitplastsklep.com.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

& 3
Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

& 4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 

& 5

Watumkiem skorzystania ze sklepu internetowego
jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

& 6

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adres e-mail]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [adres].

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 •  

  Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości otrzymanej ceny wadliwego towaru.

 

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

& 7
Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy wymieniona w $1.
 
Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


   

& 8
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu.

& 9

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

& 10

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, nie dłużej jednak niż dni 14.

& 11

Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 1 pln za każdy dzień zwłoki.

Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

& 12

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”

& 13

Usługodawca określa jako niezbędne do świadczenia usług za zgodą usługobiorcy podanie numeru telefonu przez Klienta w formularzu do składania ofert.

& 14

Zabrania się ( klientowi ) umieszczania na stronach sklepu ( np. formularz opinii o produktach ) treści o charakterze bezprawnym.

& 15
Klient/Odbiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą .

& 16
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 i w przyszłości może ulec zmianie.

& 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

RODO.

W związku z naszymi wewnętrznymi zmianami wdrażania obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku procedur RODO (
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”) wypełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie oraz naszym sklepie www.profitplastsklep.com.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma :Profit-Plast s.c z siedzibą w : Polsce, 42-500 Będzin ul. Żwirki i Wigury 28a/26

Która jest właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.profitplastsklep.com.pl

Przetwarzającym Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji naszych zamówień są firmy:

Firmy pośredniczące , firmy kurierskie realizujące wysyłki zakupionych w ramach naszego sklepu towarów oraz operatorzy płatności.

W sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest : Marcin Malik,Zbigniew Brzyszcz tel. +48 32 733 44 27,

e-mail :biuro@profitplast.com.pl

 

W jaki sposób zbieramy dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane zostały nam udostępnione w trakcie składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie, lub na stronie naszego sklepu internetowego i stronie internetowej.

Przetwarzamy i pobieramy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży którą z Państwem zawarliśmy, zgodnie z zasadą minimalizacji zbioru danych osobowych.

Podane informacje po realizacji zamówienia, są przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych oraz podatkowych, jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy dane są przekazywane innym podmiotom ?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane , z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z firmą Profit-Plast s.c wyłącznie w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który Państwo zaakceptowaliście składając zamówienie w naszym sklepie.

Jak długo dane są przetwarzane ?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego powyżej.

Podając naszej firmie swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do :

- Żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia

- Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, do do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne ?

Bez niezbędnych danych osobowych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych zarejestrowanym użytkownikom naszego sklepu i realizować złożonych zamówień. Dlatego warunkiem zawarcia umowy handlowej jest podanie wymaganych w tym celu informacji.

Profilowanie przekazanych danych osobowych:

Dane złożone w naszej firmie, służą wyłącznie do realizacji składanych zamówień. Nie będą one wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


Przejdź do strony głównej
Promocje
Poliwęglan Komorowy Bezbarwny 4 x 2100 x 6000mm

Poliwęglan Komorowy Bezbarwny 4 x 2100 x 6000mm380,00 zł365,00 zł brutto296,75 zł netto

Poliwęglan Komorowy Dymiony-Brąz 10 x 2100 x 7000mm

Poliwęglan Komorowy Dymiony-Brąz 10 x 2100 x 7000mm850,00 zł799,00 zł brutto649,59 zł netto

POLIWĘGLAN LITY  gr 5 mm ,  2050x3050mm , UV

POLIWĘGLAN LITY gr 5 mm , 2050x3050mm , UV1 337,00 zł1 300,00 zł brutto1 056,91 zł netto

PMMA, Pleksi 2 x 2050 x 3050

PMMA, Pleksi 2 x 2050 x 3050430,00 zł410,00 zł brutto333,33 zł netto

Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 3050 srebrna szczotka

Płyta kompozytowa 3 x 1500 x 3050 srebrna szczotka584,00 zł572,32 zł brutto465,30 zł netto

Płyta kompozytowa Biała 2 x 1500 x 3050 mat/mat

Płyta kompozytowa Biała 2 x 1500 x 3050 mat/mat409,00 zł400,82 zł brutto325,87 zł netto

Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu